Chủ đề nóng

giá điện tiếp tục tăng

  • Không phải đánh đổi giá để lấy tăng trưởng kinh tế

    Không phải đánh đổi giá để lấy tăng trưởng kinh tế

    “Lạm phát thấp nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn ở mức cao. Việt Nam đã không phải đánh đổi giá để lấy tăng trưởng, đó là thành công lớn của nền kinh tế trong một năm qua”. Đây là nhận định tại cuộc họp báo công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) do Tổng cục thống kê tổ chức ngày 24.12.