Chủ đề nóng

giống bò lai 3B

  • Nuôi loài bò bung đùi, đổ thịt, chưa bán nhưng lái cứ vào ngó suốt

    Nuôi loài bò bung đùi, đổ thịt, chưa bán nhưng lái cứ vào ngó suốt

    Hiện đang là mùa mưa, đồng cỏ phát triển sau đợt khô hạn kéo dài, nông dân vùng miền núi tỉnh Phú Yên tập trung nuôi bò. Trong khi các giống bò lai sind khác phải nuôi đúng sức mới phát, thì bò lai 3B (Blanc Bleu Belge) nuôi lớn đến đâu bung đùi, đổ thịt đến đó nên nông dân chọn nuôi nhiều.