Chủ đề nóng

Giúp đỡ người bán hàng rong

  • Giúp đỡ người bán hàng rong

    Giúp đỡ người bán hàng rong

    Ngày 22.8, bà Nguyễn Thu Giang – Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT) cho biết đã chính thức khởi động Dự án “Mô hình tự lực của nhóm di cư bán hàng rong và đồng nát tại Hà Nội”.