Chủ đề nóng

hien mo

  • Bộ trưởng Y tế đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời

    Bộ trưởng Y tế đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời

    Tối 26/10, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Khi sự sống được sẻ chia”. Tại chương trình này, "tư lệnh" ngành y tế cho biết, bản thân bà đã tham gia, đã đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết hoặc chết não từ năm 2013.