Chủ đề nóng

hình thức đa dạng

  • Vay tiêu dùng: Cẩn trọng mọi bề

    Vay tiêu dùng: Cẩn trọng mọi bề

    Nhu cầu mua sắm cuối năm tăng làm tín dụng vay tiêu dùng cũng bứt tốc. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cũng cảnh báo, người dân nên tìm hiểu kỹ các hình thức vay, hợp đồng vay cũng như chủ thể cho vay để tránh “bẫy” tín dụng đen…