Chủ đề nóng

kể chyện làng

  • Kể chuyện làng: Xóm nhà chồ bên phá Tam Giang

    Kể chuyện làng: Xóm nhà chồ bên phá Tam Giang

    Hồi còn là sinh viên, mỗi lần xuôi đò trên phá Tam Giang, thấy cảnh mây nước của con phá răng mà thi vị hữu tình quá, đặc biệt là khi ngang qua xóm nhà chồ, xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. …