Chủ đề nóng

kháng chiến chống Nguyên Mông

  • Sự thật bất ngờ về Bà chúa Kho có thật trong lịch sử

    Sự thật bất ngờ về Bà chúa Kho có thật trong lịch sử

    Bà là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nước ta lãnh đạo thành công việc sơ tán và bảo vệ được kho tàng, lương thực cùng sinh mệnh của nhiều người khác. Chính do công lao này mà người dân các thế hệ đã xem bà cũng là một "bà chúa Kho”.