Chủ đề nóng

khu 3

  • Chuyện lạ Quảng Ninh: Bán lá...cây rừng kiếm không ít tiền

    Chuyện lạ Quảng Ninh: Bán lá...cây rừng kiếm không ít tiền

    Xưa nay dân gian vẫn có câu: Nhiều như lá cây trên rừng...! Nếu cần thì có thể vào rừng lấy vô số, đâu cần phải mua mà bán... Ấy vậy mà cái nghề nghe có vẻ kỳ lạ này lại có từ lâu, thoạt nghe thì đơn giản nhưng tốn khá nhiều công phu