Chủ đề nóng

Lào Cai tổ chức Đại hội

  • Ông Đặng Xuân Phong làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

    Ông Đặng Xuân Phong làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

    Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, ông Đặng Xuân Phong – Phó Bí thư tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.