Chủ đề nóng

Liên Châu

  • Làng xóm đẹp như phố, Thanh Oai quyết đạt huyện nông thôn mới năm nay

    Làng xóm đẹp như phố, Thanh Oai quyết đạt huyện nông thôn mới năm nay

    Sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã có 20/20 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và 01 xã NTM nâng cao (đạt 100%). Hiện nay, qua rà soát tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí huyện NTM, Thanh Oai đã đạt 9/9 tiêu chí, quyết tâm đạt huyện NTM năm 2020.