Chủ đề nóng

loài cây thiêng liêng trong Phật giáo

  • Những cây bồ đề đặc biệt ở Thủ đô

    Những cây bồ đề đặc biệt ở Thủ đô

    Cây bồ đề được trồng nhiều nơi ở Hà Nội, trong đó có cây hơn trăm tuổi, có cây được Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng, hay do cố Tổng thống Ấn Độ trồng tặng Việt Nam.