Chủ đề nóng

Moon Jae-un

  • Tuyên bố này của Kim Jong-un chặn đứng nguy cơ Thế chiến 3

    Tuyên bố này của Kim Jong-un chặn đứng nguy cơ Thế chiến 3

    "Một trang sử mới đã bắt đầu từ nay - từ điểm khởi đầu của lịch sử và kỷ nguyên hòa bình", tuyên bố nhà lãnh đạo Kim Jong-un ghi trong sổ lưu bút tại cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-un sáng 27.4 là một thông điệp của hòa bình, xóa tan căng thẳng, nguy cơ xung đột, báo Anh Express bình luận.