Chủ đề nóng

mua bán cá đồng

  • Đáng ngại: Vào mùa mưa, dân đổ xô đánh bắt, mua bán cá đồng non

    Đáng ngại: Vào mùa mưa, dân đổ xô đánh bắt, mua bán cá đồng non

    Mùa mưa ở Cà Mau chính là thời điểm sinh sản của các loài thủy sản, trong đó, đặc biệt là nguồn lợi cá đồng. Đáng ngại, dù ngành chức năng khuyến cáo, hướng dẫn, thậm chí có những biện pháp cứng rắn để ngăn chặn, nhưng hễ bước vào mùa mưa, tình trạng người dân lại đổ xô giăng bắt, mua bán các loại cá non đã trở thành điệp khúc chưa có hồi kết...