Chủ đề nóng

ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

  • 3 diễn giả hàng đầu tham gia giao lưu trực tuyến về khởi nghiệp sáng tạo

    3 diễn giả hàng đầu tham gia giao lưu trực tuyến về khởi nghiệp sáng tạo

    Hướng tới “Ngày hội đổi mới sáng tạo Thủ đô” vào 25/11 sắp tới, cũng như thảo luận và chia sẻ về những vấn đề liên quan đến khởi nghiệp, Ban thường vụ thành Đoàn Hà Nội sẽ phối hợp với Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn tổ chức 4 chương trình giao lưu trực tuyến với thanh niên khởi nghiệp.