Chủ đề nóng

ngày Valentine's

  • Lời hứa tình yêu
    Một người yêu hoa sẽ tưới tắm, chăm bón và tỉa tót cho khóm hoa. Người yêu thú cưng cũng vậy, họ có thể dành rất nhiều thời gian chăm sóc thú cưng. Họ lo lắng đến mất ăn mất ngủ, nếu khóm hoa họ yêu chẳng may héo rũ và chết, hay thú cưng bỏ ăn, rồi ốm... Còn con người, khi yêu nhau họ sẽ làm gì?
  • Lại nói về Tình yêu
    Dù tình yêu đến với ta do thần linh, do chúa ban tặng hay do Duyên, thì cách mà ta yêu như thế nào, lại do ta. Tương tự việc ta đến cuộc đời này là do Duyên, do thần linh hay do thiên chúa, thì cách ta sống thế nào, lại do chính ta quết định.