Chủ đề nóng

ngư dân đánh bắt khai thác hải sản

  • Bộ NNPTNT hướng dẫn về việc Trung Quốc cấm đánh cá trên Biển Đông

    Bộ NNPTNT hướng dẫn về việc Trung Quốc cấm đánh cá trên Biển Đông

    Bộ NNPTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo cơ quan chức năng thông báo cho ngư dân tham gia hoạt động khai thác hải sản trên biển biết về việc tạm ngừng đánh cá có thời hạn của phía Trung Quốc và khẳng định việc Trung Quốc tạm ngừng đánh cá trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là không có giá trị.