Chủ đề nóng

nhà báo Lương Xuân Trường

  • Một khu vườn cho mình ngồi viết lách

    Một khu vườn cho mình ngồi viết lách

    Cuối năm lành lạnh, tôi chạy ra bãi sông Hồng thăm lão bạn Trường già (nghệ sĩ nhiếp ảnh, nguyên nhà báo Lương Xuân Trường). Tôi gọi lão là “nguyên nhà báo”, bởi hơn hai năm nay, Xuân Trường dứt áo ăn lương nghề báo, đi thuê đất làm nông. Chả biết cái lão trùng họ tên danh thủ này có ổn không?