Chủ đề nóng

nhóm học sinh đánh bạn

  • Đắk Lắk: Sẽ xử lý nghiêm nhóm học sinh đánh bạn

    Đắk Lắk: Sẽ xử lý nghiêm nhóm học sinh đánh bạn

    Một học sinh ở Đắk Lắk đã bị nhiều học sinh khác dồn vào góc nhà đấm, đá túi bụi vào đầu. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này cho biết sẽ làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm khắc đối với nhóm học sinh này.