Chủ đề nóng

nuôi ngan vịt

  • Lão nông “nói 9 làm…11”

    Lão nông “nói 9 làm…11”

    Lão nông Phạm Văn Hà, thôn Đông Cường, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) không chỉ nói năng thuyết phục mà cách làm của ông cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao khiến nhiều người nể trọng.