Chủ đề nóng

ông hoàng La Mã

  • Ghê rợn những bạo chúa tàn ác nhất đế chế La Mã

    Ghê rợn những bạo chúa tàn ác nhất đế chế La Mã

    Chuyên quyền, độc đoán và hung bạo là điểm chung của các bạo chúa La Mã thời cổ đại. Dưới sự trị vì của các ông hoàng này, không chỉ người thân như mẹ, vợ, anh chị em ruột mà người dân vô tội cũng bị tra tấn, giết hại.
  • Đời sống tình dục trụy lạc của ông hoàng La Mã cổ đại

    Đời sống tình dục trụy lạc của ông hoàng La Mã cổ đại

    Elagabalus được người đời nhớ đến là ông hoàng La Mã cổ đại có đời sống tình dục lập dị. Vị hoàng đế này từng hứa chia nửa giang sơn cho bất kỳ danh y nào có khả năng biến ông trở thành một phụ nữ thực thụ.