Chủ đề nóng

PGS.TS Trần Đức Hạ

  • Không được phép xây sân tập golf trong nhà máy nước, vì sao Shark Liên vi phạm?

    Không được phép xây sân tập golf trong nhà máy nước, vì sao Shark Liên vi phạm?

    Bình luận về hình ảnh Shark Liên đánh golf trên sân tập golf trong nhà máy nước mặt sông Đuống, PGS.TS Trần Đức Hạ, Đại học Xây dựng, cho biết trong quy hoạch, chủ trương đầu tư các dự án nước sạch, không có bất cứ địa phương nào cho phép xây dựng công trình khác có nguy cơ gây ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước. 
  • Không được phép xây sân tập golf trong nhà máy nước, vì sao Shark Liên vi phạm?

    Không được phép xây sân tập golf trong nhà máy nước, vì sao Shark Liên vi phạm?

    Bình luận về hình ảnh Shark Liên đánh golf trên sân tập golf trong nhà máy nước mặt sông Đuống, PGS.TS Trần Đức Hạ, Đại học Xây dựng, cho biết trong quy hoạch, chủ trương đầu tư các dự án nước sạch, không có bất cứ địa phương nào cho phép xây dựng công trình khác có nguy cơ gây ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước. Sân tập golf được xây dựng trước bể lắng là đã vi phạm đến hành lang bảo vệ nguồn nước.