Chủ đề nóng

Phú Thọ: Triển khai 7 dự án định canh định cư

  • Phú Thọ: Triển khai 7 dự án định canh định cư

    Phú Thọ: Triển khai 7 dự án định canh định cư

    Từ năm 2009 đến nay, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, tỉnh Phú Thọ đã đầu tư hơn 46 tỷ đồng triển khai thực hiện 7 dự án định canh định cư cho đồng bào DTTS tại 2 huyện Tân Sơn và Yên Lập.