Chủ đề nóng

Sa Pa: Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách giảm nghèo

Mùa Xuân Thứ tư, ngày 12/04/2023 10:47 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 80,3%, thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp bà con xóa đói, giảm nghèo.
Bình luận 0

Clip: Ông Nguyễn Hữu Quang, Trưởng phòng Dân tộc thị xã Sa Pa (Lào Cai) chia sẻ về Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Sa Pa: Lồng ghép chương trình để triển khai đồng bộ

Năm 2022, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, thị xã Sa Pa đã triển khai các chính sách tín dụng, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng rừng… tạo điều kiện trực tiếp cho đồng bào DTTS từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống. 

Đặc biệt, để tập trung thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I, năm 2021-2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), Thị xã Sa Pa đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) các Chương trình MTQG trên địa bàn do Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo. Ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đơn vị.

Tại cấp cơ sở, các xã, phường thành lập, kiện toàn BCĐ thực hiện các Chương trình MTQG. Đồng thời, lồng ghép nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG 1719 vào nhiệm vụ của BCĐ, cử đầu mối, lập danh sách cán bộ, công chức phụ trách để triển khai thực hiện  chương trình đồng bộ từ cấp thôn đến xã.

Cùng với đó, thị xã Sa Pa đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện chương trình, các nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần do cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường làm chủ đầu tư. Tổ chức các cuộc họp triển khai chương trình, thẩm định và duyệt các kế hoạch, nội dung thực hiện thuộc Chương trình đã được giao. 

Bên cạnh đó, thị xã Sa Pa tăng cường đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn, lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, cuộc họp, các lớp tập huấn của thị xã, xã, thôn. Thực hiện tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông (cổng thông tin điện tử thị xã, Đài truyền thanh thị xã, trên hệ thống loa truyền thanh tại các xã, phường...). 

Do vậy, đã tạo được sự đồng thuận cao từ các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tích cực tham gia thực hiện các dự án phát triển sản xuất, hỗ trợ hiến đất làm đường giao thông, tích cực xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số,.... 

Anh Chảo Dần Mình, dân tộc Dao, thôn Nậm Củm, xã Mường Bo, thị xã Sa Pa, chia sẻ: Được xã tuyên truyền, vận động gia đình tôi đã hiến gần 900 m2 đất vườn, đất nương để nâng cấp, mở rộng từ tuyến đường giao thông nông thôn của thôn từ 4m lên 6m, rải bổ sung cấp phối nền đường thêm 2m. Bây giờ tuyến đường sắp hoàn thành rồi, bà con chúng tôi mừng lắm.

Sa Pa: Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ chương, chính sách giảm nghèo - Ảnh 2.

Thị xã Sa Pa (Lào Cai) tích cực triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách giảm nghèo vùng đồng bào DTTS. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Phan Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Mường Bo, thị xã Sa Pa thông tin: Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hỗ trợ, năm 2022, xã Mường Bo đã đầu tư 3 công trình đường giao thông nông thôn tại thôn Nậm Củm, Suối Thầu Mông, Suối Thầu Dao và thôn Nậm Lang A, với tổng chiều dài 8,4 km.

Đây là những tuyến đường giao thông được nâng cấp, mở rộng từ 4m lên 6m, rải bổ sung cấp phối nền đường thêm 2m. Sau khi những tuyến đường này hoàn thành sẽ giúp bà con đi lại thuận tiện hơn, đặc biệt là vận chuyển nông sản do người dân sản xuất ra.

Xác định đào tạo nghề và đầu tư hệ thống giao thông là tiêu chí quan trọng để nâng cao thu nhập, thoát nghèo cho người dân, thị xã Sa Pa đã tổ chức được 25 lớp dạy nghề tại các xã, phường với tổng số 838 học viên. Trong đó, có 14 lớp nguồn ngân sách thị xã thuộc Chương trình MTQG, tổ chức tư vấn xuất khẩu lao động và giới thiệu việc làm cho hơn 1.200 người tại các xã, phường trên địa bàn thị xã. 

Trong năm 2022, để phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn vùng DTTS, thị xã Sa Pa đã triển khai thực hiện 38 công trình đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG 1719 đảm bảo nguyên tắc lựa chọn dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù. 

Đây là những Dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, có sự tham gia của người dân trong quá trình lập hồ sơ, tổ chức thi công xây dựng, bảo trì công trình. Dự án do UBND cấp xã quản lý, với tổng mức đầu tư không vượt quá 5 tỷ đồng. Đến nay, có 8/38 công trình đã hoàn thành; 30 công trình đang thực hiện.

Sa Pa: Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ chương, chính sách giảm nghèo - Ảnh 3.

Kiên cố hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn thị xã Sa Pa giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản thuận tiện. Ảnh: Mùa Xuân.

Sa Pa: Hiệu quả từ những giải pháp đồng bộ

Triển khai các chính sách phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Tính hết  năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của thị xã giảm xuống còn 28,44%(giảm 7,26%, vượt mục tiêu kế hoạch đặt ra 1,26%); hộ cận nghèo giảm còn 12,55%. Số người tham gia BHXH bắt buộc là 5.327 người, tăng 498 người so với cuối năm 2021; Bảo hiểm xã hội tự nguyện là 801 người; Bảo hiểm thất nghiệp là 4.641 người, tăng 516 người so với cuối năm 2021; số người tham gia BHYT là 67.280 người.

Nhờ tích cực triển khai đồng bộ từ các cấp thôn, bản tới xã, thị xã Sa Pa đã phê duyệt, ban hành 15/19 dự án, kế hoạch; đã hoàn thiện dự thảo 2 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; 2 dự án đang thực hiện rà soát và hoàn thiện hồ sơ là "Quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết" và dự án "Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý". 

Theo đó, đã thực hiện hoàn thành và giải ngân vốn đối với 12 dự án; 3 dự án  đang trong quá trình thực hiện và giải ngân. Đến nay, tổng kinh phí đã giải ngân đạt gần 10 tỷ đồng.

Sa Pa: Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ chương, chính sách giảm nghèo - Ảnh 4.

Đầu tư cơ sở hạ tầng là một trong những dự án được thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Nguyễn Hữu Quang, Trưởng phòng Dân tộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết: Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thị xã Sa Pa đang tập trung vào mở rộng, kiên cố hóa các tuyến đường giao thông nông thôn; xây dựng các công trình nước sinh hoạt tập trung, đầu tư xây dựng nhà lớp học; phát triển đa dạng hàng hóa nông sản… nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng DTTS và miền núi. 

Đồng thời, làm tốt công tác định canh, định cư; quy hoạch, sắp xếp khu dân cư hợp lý để người dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách dân tộc, phát triển giáo dục, đào tạo việc làm, y tế, văn hóa; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số; bảo vệ, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Sa Pa: Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ chương, chính sách giảm nghèo - Ảnh 5.

Sa Pa triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào DTTS. Ảnh: Xuân Quỳnh.

Để giúp người dân thực sự thoát nghèo bền vững, thời gian tới, thị xã Sa Pa quan tâm triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất; xây dựng và nhân rộng mô hình hộ gia đình tự vươn lên thoát nghèo; tạo việc làm ổn định và đa dạng hoạt động thu nhập cho lao động nghèo; bảo đảm các điều kiện thiết yếu về nhà ở, nước sinh hoạt, tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề cho các hộ nghèo. Nhất là đối với các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Năm 2023, thị xã Sa Pa phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn thị xã theo chuẩn nghèo đa chiều từ 6,8% trở lên. Để đạt được mục tiêu này, thị xã Sa Pa sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ bà con vùng đồng bào DTTS. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ các công trình; tập trung rà soát các hộ đủ điều kiện, đồng thời tập trung ưu tiên đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết trung tâm xã, các điểm dân cư nông thôn tại những khu vực dự kiến sắp xếp dân cư trước. Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng sản xuất cây dược liệu quý theo chuỗi giá trị gắn với phát triển du lịch sinh thái...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem