Chủ đề nóng

sàn giao dịch hồ tiêu

  • Tín hiệu mới từ sàn giao dịch hồ tiêu

    Tín hiệu mới từ sàn giao dịch hồ tiêu

    Đề xuất thành lập sàn giao dịch hồ tiêu Việt Nam tại TP.HCM của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) gửi Bộ NNPTNT đang nhận được những phản hồi tích cực từ phía người nông dân trồng tiêu với kỳ vọng sẽ chủ động được về giá cả.