Chủ đề nóng

Song đầu dâm cụ

  • 5 “bửu bối” trong khuê phòng của phụ nữ Trung Hoa cổ đại

    5 “bửu bối” trong khuê phòng của phụ nữ Trung Hoa cổ đại

    Trung Hoa cổ đại bị xiềng xích trong giáo điều. Chính vì thế, phụ nữ Trung Hoa thời xưa lại càng bị ràng buộc khắt khe bởi những quy định của lễ giáo, gương tiết phụ được đề cao, gái chính chuyên không được lấy hai chồng... Nhưng tình dục lại là nhu cầu tự nhiên của con người, chả thế lực nào ngăn cấm được. Làm thế nào để phụ nữ Trung Hoa thời xưa vừa giữ gìn được tiết hạnh, lại vừa không bị những ẩn ức sinh lý?