Chủ đề nóng

thái tử Lý Trị

  • Võ Tắc Thiên vì sao lại trở thành hoàng đế?

    Võ Tắc Thiên vì sao lại trở thành hoàng đế?

    Lẽ ra bà phải ở lại Cảm Nghiệp tự nhưng chính thái tử Lý Trị là con của vua Đường Thái Tông đã đưa bà trở về cung và tạo cơ duyên cho bà thành nữ hoàng đế quyền lực và duy nhất trong lịch sử.