Chủ đề nóng

thành phố Daegu

  • Việt Nam rà soát lao động làm việc ở Hàn Quốc

    Việt Nam rà soát lao động làm việc ở Hàn Quốc

    Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do Covid-19 gây ra tại Hàn Quốc, ngày 23/2 Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh Xã hội) đã có văn bản chỉ đạo Ban quản lý lao động ngoài nước Việt Nam tại Hàn Quốc theo sát tình hình, rà soát số lao động đang làm việc tại Hàn Quốc.