Chủ đề nóng

Tổng giám đốc Vietcombank

  • Vietcombank bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng
    Tân Tổng Giám đốc Vietcombank, ông Nguyễn Thanh Tùng là cán bộ có 26 năm gắn bó với Vietcombank, từ khi ra trường, trưởng thành và đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng của nhà băng này.
  • Vietcombank đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp hạn mức tăng tín dụng trên 14%
    Lãnh đạo Vietcombank đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các đơn vị, nhất là Cơ quan Thanh tra giám sát sớm xem xét bộ hồ sơ đề nghị tăng vốn của Vietcombank. Đồng thời, xem xét cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng cho Vietcombank năm 2020 cao hơn mức bình quân 14% của ngành để ngân hàng khai thác hết tiềm năng của mình.
  • Cán đích 1 tỷ USD lợi nhuận, Vietcombank tiến quân sang Úc
    Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức cán mốc lợi nhuận tỷ đô, bằng 3,5 lần năm 2015 – năm đầu tiên cơ cấu lại Vietcombank. Trong năm 2020, Vietcombank đặt mục tiêu hơn 26.600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và tiếp tục “xuất ngoại” vào thị trường Úc.