Chủ đề nóng

trang trại chăn nuôi lợn rừng lai

  • Nuôi lợn rừng lai

    Nuôi lợn rừng lai

    Trong quá trình thực hiện dự án, Trạm Giống & vật tư nông nghiệp Hàm Yên đã làm tốt việc điều tra khảo sát, thiết kế trang trại chăn nuôi lợn rừng lai...