Chủ đề nóng

trục lợi từ quy hoạch

  • Trục lợi từ lộ ý định quy hoạch

    Trục lợi từ lộ ý định quy hoạch

    “Thực tế đang có câu chuyện, có người biết ý định quy hoạch để bắt đầu lo mua đất đai sau đó bán lại cho người khác để hưởng lợi” - đại biểu Quốc hội Nguyễn Bắc Việt (Ninh Thuận) nêu thực tế này khi Quốc hội thảo luận Dự án Luật Quy hoạch - dự luật dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp này.