Chủ đề nóng

Ứng dụng liệu pháp trị liệu phóng xạ thụ thể

  • Bước đột phá trong chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam
    Ngày 6/2 tại Hà Nội, Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex, Cermed GmbH đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược “Ứng dụng liệu pháp trị liệu phóng xạ thụ thể peptide trong chăm sóc sức khỏe" với các Tập đoàn dược phẩm, y tế hàng đầu của Châu Âu.