Chủ đề nóng

vận động dân số

  • Gắn vận động dân số với làm kinh tế, khuyến nông

    Gắn vận động dân số với làm kinh tế, khuyến nông

    Hôm qua (27.12) tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) và Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình, giai đoạn 2012-2015. Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều và ông Lê Cảnh Nhạc- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) cùng chủ trì hội nghị.