Chủ đề nóng

vào chùa tu để trốn truy nã

  • Cạo đầu vào chùa… trốn truy nã

    Cạo đầu vào chùa… trốn truy nã

    Biên - đối tượng truy nã giả danh làm người nuôi cá thuê, chăm sóc vườn, đào ao. Thậm chí, có thời gian, Biên cạo trọc đầu vào chùa tu để tránh bị bắt...