Chủ đề nóng

Victor Goddard

  • 7 trường hợp "vượt thời gian" không có lời giải nổi tiếng thế giới

    7 trường hợp "vượt thời gian" không có lời giải nổi tiếng thế giới

    Cỗ máy thời gian chưa xuất hiện, nhưng vẫn có những trường hợp "vượt thời gian" đầy bí ẩn. Cho đến bây giờ, khoa học vẫn chưa thể đưa ra được bất cứ lý do nào thích hợp để giải thích những trường hợp bí ẩn dưới đây. Các nhà khoa học chỉ có thể sử dụng khái niệm “vượt thời gian” để giải thích cho những hiện tượng này.