10 năm không bố trí được nguồn vốn đối ứng cho dự án: Dân chài Khe Mừ không biết đến ngày mai

Văn Ngọc - Lưu Tuấn
Thứ năm, 23/07/2020
Trong số gần 90 tỉ tiền đầu tư cho dự án dự án tái định cư Khe Mừ, Trung ương đã giải ngân tới 70 tỉ đồng. Còn lại khoảng 16 tỉ đồng, là tiền đối ứng mà tỉnh Nghệ An cam kết cho dự án. Song không hiểu sao, đằng đẵng chừng ấy năm, tỉnh không thể bố trí được nguồn vốn đối ứng cho dự án.
Bình luận
Xem thêm