40 năm lời bài hát “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” vang lên trên đất Mông cổ

Lê Chiên (từ UlanBator, Mông Cổ)
Thứ sáu, 20/11/2020
Năm 2020, tròn 45 năm ngày ra đời của bài hát “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”, thì cũng tròn 40 năm lời bài hát được vang lên trên đất Ulan Bator – Thủ đô của Mông Cổ.
Bình luận
Xem thêm