7 cây sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên đã chết sau thời gian dài truyền dịch

Thuỳ Dương
Thứ hai, 01/03/2021
Sau thời gian dài truyền dịch vào thân cây, hiện 7 cây sưa đỏ trên tổng số 32 cây đã chết khô theo thống kê của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông Thành phố Hà Nội.
Bình luận
Xem thêm