Ảnh - clip: Cử tri vùng lũ Quảng Bình mong được quan tâm hơn

Hoàng Anh
Chủ nhật, 23/05/2021
Người dân vùng lũ Quảng Bình đã đến các điểm bầu cử để tự mình chọn ra người tài đức và mong muốn người được lựa chọn sẽ giúp người dân vùng lũ được quan tâm hơn.
Bình luận
Xem thêm