Bản tin Thời sự đặc biệt chào mừng 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)

Truyền Hình Dân Việt
Thứ tư, 02/09/2020
Ngày này, 75 năm trước, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra đời. Từ đó, người dân Việt Nam đã có độc lập, tự do, hạnh phúc.
Bình luận
Xem thêm