Bảo tồn và phát triển loại sâm quý nhất vùng Tây Bắc

Văn Ngọc
Thứ hai, 04/01/2021
Nhằm bảo tồn và phát triển loại cây dược liệu quý, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ dược liệu Tây Bắc nghiên cứu và triển khai thực hiện mô hình nhân giống, bảo tồn loại sâm quý của tỉnh Lai Châu. Sau một thời gian triển khai thực hiện, mô hình này đã cho kết quả khả quan.
Bình luận
Xem thêm