Bảo vệ những loại rau có nguy cơ tuyệt chủng

Lê Phương
Thứ hai, 03/05/2021
Bạn đã nghe nói về việc bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng còn các loại rau có nguy cơ tuyệt chủng thì sao? Đó là một cuộc khủng hoảng xảy ra do hệ quả của sự gia tăng công nghiệp hóa nền nông nghiệp trên toàn thế giới.
Bình luận
Xem thêm