Bến Tre: Đánh giá và xếp hạng 45 sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre đợt 2/2020

PV
Thứ sáu, 18/12/2020
Hội đồng giám khảo đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre, tổ chức đánh giá đợt 2 năm 2020. Tham gia Hội đồng đánh giá có 11 thành viên, thuộc văn phòng UBND tỉnh, sở Nông nghiệp và PTNN, sở Khoa học và Công nghệ, sở Công thương, sở TN&MT, sở VH TT&DL, sở Y tế...
Bình luận
Xem thêm