Bộ GTVT nói gì khi Tư vấn Pháp khuyến cáo an toàn đường sắt Cát Linh - Hà Đông?

PV
Thứ năm, 10/06/2021
Theo Bộ GTVT, 16 cảnh báo của tư vấn ACT xuất phát từ những khác biệt về tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn trong đầu tư, khai thác, vận hành hệ thống metro giữa châu Âu và Trung Quốc.
Bình luận
Xem thêm