Cả đời Tào Tháo sợ nhất 3 người, Tôn Quyền và Lưu Bị không có tên

Nguyễn Lê
Chủ nhật, 21/03/2021
Là một trong những nhân vật nổi danh nhất thời Tam Quốc, Tào Tháo lúc sinh thời từng sợ nhất 3 người. Điều đáng nói là cả 3 nhân vật này đều có một điểm chung.
Bình luận
Xem thêm