Cận cảnh lô vải thiều đầu tiên được khử trùng, sẵn sàng chuyển đi Nhật Bản

Nguyễn Chương
Thứ sáu, 19/06/2020
Sau khi nhận được cái gật đầu của chuyên gia Nhật Bản, hôm nay, hệ thống khử trùng vải thiều phục vụ xuất khẩu sang Nhật Bản đã bắt đầu hoạt động, những lô vải thiều đầu tiên được đưa vào xử lý, sẵn sàng đến Nhật Bản trong một vài ngày tới.
Bình luận
Xem thêm