Câu chuyện vốn và công nghệ trong liên kết 6 nhà

Truyền Hình Dân Việt
Thứ ba, 13/10/2020
Vốn đầu tư và công nghệ cho nông nghiệp là hai yếu tố cấp thiết, nhằm hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả và bền vững, có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
Bình luận
Xem thêm