Cầu tràn ở Hà Tĩnh ngập sâu, 14 xã bị cô lập và ngập cục bộ

Mỹ Hà
Thứ sáu, 09/10/2020
Lượng mưa đo được tại Hương Khê (Hà Tĩnh) đến trưa ngày 9/10 là 398,6 mm, mực nước sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ lên mức 12,7 m. Đến nay do đập thuỷ điện Hố Hô tiếp tục xả lũ, có 5 xã trên địa bàn bị cô lập, 9 xã khác bị ngập cục bộ.
Bình luận
Xem thêm