Châu chấu sa mạc - 20636

Thứ tư, 03/06/2020
Trong khi đàn châu chấu sa mạc khổng lồ bay nhanh hơn bão đã di chuyển đến phía Bắc Ấn Độ thì ở nhiều tỉnh phía Bắc, châu chấu tre lưng vàng đã xuất hiện và gây hại trên nhiều diện tích tre, luồng.
Bình luận
Xem thêm