Chinampas - Biểu tượng của nền nông nghiệp Mexico đã được bảo tồn như thế nào?

Lê Phương
Thứ ba, 08/12/2020
Trồng cây theo kĩ thuật Chinampas rất tốn kém, chính vì vậy một số nông dân địa phương đã từ bỏ mảnh đất của mình để đi làm với mức lương cao hơn trong thành phố. Đó là lúc mà Lucio Usobiaga xuất hiện cùng với giải pháp.
Bình luận
Xem thêm