Cho ếch giống ăn cám bổ sung như thế nào là đúng cách?

Phương Nga, Hương Lan
Thứ ba, 30/06/2020
Nuôi ếch giống thường hay bị chết hàng loạt trong giai đoạn từ nòng nọc chuyển sang ếch con. Nguyên nhân do đâu và xử lý như thê nào để tránh thiệt hại.
Bình luận
Xem thêm